Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: