ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Στα συνημμένα θα βρείτε τη συμπληρωματική πρόσκληση και τη  σχετική αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος διδασκόντων σε μαθήματα της προεισαγωγικής εκπαίδευσης των κατευθύνσεων της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.

Η προθεσμία για υποβολή των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 5-12-2022.