Συμπληρωματικές διευκρινίσεις από Κτηματολόγιο Α.Ε.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο έγγραφο

Συνημμένα αρχεία: