Στοιχεία επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες του πρώην περιφερειακού τμήματος Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Φ.Κ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες του πρώην περιφερειακού τμήματος Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Φ.Κ.Α. έχουν ως εξής:

Θέματα εσόδων

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 1 (π. ΙΚΑ πύλης Αξιού)

Τμήμα Εσόδων – Γραφείο Β8 2ος όροφος

Πληροφορίες:  Άννα Πασχίδου, Μάρθα Παπακωνσταντίνου

Τηλέφωνο : 2310597750, 2310597773

Ε mail : [email protected]

Για θέματα μητρώου

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ.Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 1 (π.ΙΚΑ Πύλης Αξιού)

Τμήμα Μητρώου –1ος όροφος

Πληροφορίες:  Χριστίνα Δημητριάδου

Τηλέφωνο : 2310597708

Ε mail : [email protected]

Για θέματα παροχών σε χρήμα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Γ’ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Μητροπόλεως 36

Τηλέφωνο : 2310234279

Ε mail : [email protected]

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

[email protected]

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                                Πέτρος Ε. Σαμαράς