Στάση εργασίας της ένωσης υπαλλήλων του γενικού καταστήματος κράτησης Θεσσαλονίκης

Συνημμένα αρχεία: