Στάση Εργασίας για τους εργαζόμενους τους ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ και για τη λήξη των συμβάσεων 6κ/2018

 Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.