ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.