ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρακαλουμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: