Στάσεις εργασίας των υπαλλήλων της Δικαστικής Φυλακής Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: