Σημαντική Ενημέρωση: Απόφαση για λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 26.4.2021 μέχρι 3.5.2021

Σημαντική Ενημέρωση: Απόφαση για λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης από 26.4.2021 μέχρι 3.5.2021

Επισημαίνουμε ότι με τη συνημμένη απόφαση του Προϊσταμένου του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, κ. Κ. Γάτσου, από την Μ. Τρίτη 27.4.2021, η κατάθεση πράξεων και η υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά στο Κτηματολογικό γραφείο Θεσσαλονίκης θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://booking.open1.eu/ktimathess, που αποτελεί χορηγία του ΔΣΘ, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.

Συνημμένη απόφαση με αρ. πρωτ. 248/26.4.2021