ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η 27.11.2020 είναι η καταληκτική ημερομηνία αναστολής των προθεσμιών για την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών της νέας τακτικής διαδικασίας, όπως αυτή είχε προβλεφθεί ειδικά για τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Σερρών με την ισχύουσα ΚΥΑ.

 

Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός κατά την κατάθεση των σχετικών φακέλων, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου, η διαδικασία της κατάθεσης θα γίνεται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.

            Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

 Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                             Πέτρος Ε. Σαμαράς

 

ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΟΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ 9η-11-2020 (ΕΙΤΕ ΑΡΧΙΚΗ, ΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΣΤΙΣ 300 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΣΤΙΣ 105 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ

1. ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ 9-11-2020 (ΕΙΤΕ ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ από 13-3-2020 έως 31-5-2020

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 238

2. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 251

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

 

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

1. ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ 9-11-2020

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 303 (3Ος  ΟΡΟΦΟΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ)

 

2. ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ 9-11-2020 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

(ΗΤΟΙ ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 13-3-2020 ΕΩΝ 31-5-2020, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ)

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 343 (3Ος  ΟΡΟΦΟΣ).

 

3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 258

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

1. ΤΟ ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ

2.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3.ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ).

 

Από το γραφείο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου