ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΓ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ικανοποιώντας το από 20.4.2021 αίτημα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Ευστάθιου Κουτσοχήνα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, αναγνωρίζοντας τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης λόγω του σωρευμένου όγκου συναλλαγών, αποφάσισε την τροποποίηση  της με αριθμό 25672/12.3.2012 Υ.Α., και όρισε νέο ωράριο, αποκλειστικά για την παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων από τις 08:00 έως τις 14:00 και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προκειμένου να εξυπηρετούνται περισσότεροι δικηγόροι και γενικότερα συναλλασσόμενοι και να αποφεύγεται ο συνωστισμός.   
Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης αναμένεται άμεσα και η διεύρυνση του καθημερινού αριθμού των ραντεβού που πλέον για το ΚΓ Θεσσαλονίκης κλείνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://booking.open1.eu/ktimathess, που αποτελεί χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

 
Επισυνάπτονται:
– Η με αριθμό 21277/27.4.2021 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού 
– Το από 20.4.2021 αίτημα του Προέδρου του ΔΣΘ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης