Σημαντικές ενημερώσεις για τα έκτακτα μέτρα λόγω Covid-19

Σημαντικές ενημερώσεις για τα έκτακτα μέτρα λόγω Covid-19

1. Σας αποστέλλουμε εκ νέου για ενημέρωσή σας την από 15.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 864/15.3.2020), που αντικαθιστά κατά περιεχόμενο την προγενέστερη υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β’ 833) ΚΥΑ, σχετικά με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων.

2. Σας ενημερώνουμε, ότι η είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε όσους έχουν υπόθεση, που υπάγεται στις εξαιρέσεις της ως άνω ΚΥΑ, όπως η εκδίκαση υπόθεσης που υπάγεται στις εξαιρέσεις ή η αίτηση για χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής.

3. Σας αποστέλλουμε, επίσης, ενημέρωση της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για τις υποθέσεις που αποσύρονται από τις επερχόμενες δικασίμους, καθώς και για τις υποθέσεις που υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΚΥΑ και θα δικαστούν, καθώς και την από 16.3.20 Εσωτερική Εγκύκλιο της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, σχετικά με την εξυπηρέτηση συνηγόρων κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.

4. Περαιτέρω, σας αποστέλλουμε την με αρ. 59/16.3.2020 Πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.

5. Επίσης, σας γνωστοποιούμε ότι με απόφαση του διευθυντή του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, κ. Γάτσου, για την προστασία του υπηρετούντος προσωπικού καθώς και των συναλλασσόμενων, το Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης θα δέχονται για κατάθεση ΜΟΝΟ έγγραφα για τα οποία υπάρχει προθεσμία κατάθεσης. Η κατάθεση άλλων εγγράφων, αιτήσεων πάσης φύσεως, η παράδοση πιστοποιητικών καθώς και η έρευνα των δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ μέχρι νεωτέρας.

6. Σας αποστέλλουμε συνημμένα ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για στοιχεία τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε περίπτωση κατεπείγουσας υπόθεσης.

7. Στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων, οι Υπηρεσίες του ΔΣΘ θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και θα εξυπηρετούν ΜΟΝΟ τις κατεπείγουσες περιπτώσεις, με ωράριο λειτουργίας 08:30 έως 13:30.

8. Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι την Παρασκευή, 13.3.2020, κατόπιν συνεννόησης της Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου και προσφοράς του Δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε απολύμανση στο σύνολο του Δικαστικού Μεγάρου και στα γραφεία του ΔΣΘ.   

            Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Ευσταθιος Β. Κουτσοχήνας                                    Πέτρος Ε. Σαμαράς