Σημαντικές ανακοινώσεις Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Θ.

Στα συνημμένα θα βρείτε σημαντικές ανακοινώσεις του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΥΔΘ) του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)

Συγκεκριμένα:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ