Σεμινάριο: “Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου” 19/07/21 13.00

 JOIN WEBEX MEETING

https://olomeleia.webex.com/olomeleia/j.php?MTID=m285b25a49bf2d9073bcf78d331b9ec48
  Meeting number (access code): 174 566 2068
  Meeting password: dmDyVb3Cy37