Σεμινάριο, με τίτλο «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής»

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και  
ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το  
Οικονομικό Έγκλημα που λειτουργεί στη Σχολή, οργανώνει, σε συνεργασία  
με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ),  
επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Βασικές προβληματικές και ζητήματα  
αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής».
  Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 17-19 Μαρτίου 2016
(Πέμπτη 17/3: 5-9.30 μ.μ., Παρασκευή 18/3: 5-9.30 μ.μ., Σάββατο 19/3:10 π.μ.–3  μ.μ.).
Διδάσκουν πανεπιστημιακοί από τις Νομικές Σχολές ΑΠΘ και ΕΚΠΑ,  
στελέχη της ΕΛΤΕ, καθώς και εξειδικευμένοι δικηγόροι, Δ.Ν., και  
λογιστές.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής και  
πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

         

Συνημμένα, το αναλυτικό πρόγραμμα και η προκήρυξη των σεμιναρίων