Σεμινάριο εξειδίκευσης Δικηγόρων για τις εξαγωγές προϊοντων και το ηλεκτρονικό εμπόριο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ΕΒΕΘ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
 
Εχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν δύο σεμινάρια εξειδίκευσης, διάρκειας 25 ωρών το καθένα, με θέματα τις εξαγωγές προϊόντων και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα σεμινάρια διεξάγονται με έμπειρους καθηγητές καθώς και στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάφορα κρίσιμα θέματα με σκοπό να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και άλλους επαγγελματίες ή ανέργους να εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες τόσο του διεθνούς εμπορίου όσο και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Δεδομένου ότι οι δικηγόροι είναι οι άμεσοι σύμβουλοι των επιχειρήσεων για εξαγωγές και ηλεκτρονικό εμπόριο, θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον Δικηγορικό Σύλλογο να ενημερώσει τα μέλη του για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στα σεμινάρια αυτά, ιδίως εάν οι δικηγόροι είναι νομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων, που είναι ταμειακά ενήμερες στο ΕΒΕΘ, οπότε θα δοθεί επιδότηση 50% από το ΕΒΕΘ στα δίδακτρα.   
Το πρώτο σεμινάριο με θέμα τις εξαγωγές προϊόντων ξεκινά τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου κάθε απόγευμα εκτός της Τετάρτης από τις 5 μέχρι τις 9.15 μμ. Τα δίδακτρα είναι 250 Ευρώ ενώ παρέχεται επιδότηση εφόσον η επιχείρηση εντάξει το πρόγραμμα στο ΛΑΕΚ, άλλως υπάρχουν ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το δεύτερο σεμινάριο για το ηλεκτρονικό εμπόριο (όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και στην ΕΕ και στην υφήλιο) ξεκινά την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και τελειώνει τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου. Τα δίδακτρα είναι 260 Ευρώ ενώ παρέχεται επιδότηση εφόσον η επιχείρηση εντάξει το πρόγραμμα στο ΛΑΕΚ, άλλως υπάρχουν ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 
Σας επισυνάπτουμε τα προγράμματα των σεμιναρίων.  

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
 
Δέσποινα Αναγνωστοπούλου
Επίκουρη καθηγήτρια
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
6973 055705