Σεμινάριο Εργαστηρίου Νομικής Σχολής “Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης”

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 14 Νοεμβρίου – 16 Νοεμβρίου 2019.

«Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης»

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με επίκαιρα νομικά ζητήματα σχετικά με την προστασία της δημιουργικής δραστηριότητας της επιχείρησης τόσο υπό την όψη της διασφάλισης μιας απρόσκοπτης από αθέμιτες παρεμβάσεις παρουσίας της στην αγορά, όσο και υπό την όψη της προστασίας των άυλων αγαθών που αυτή δημιουργεί. Ειδικότερες πτυχές του προγράμματος αφορούν το δίκαιο του σήματος,του αθέμιτου ανταγωνισμού και της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και την ποινική και φορολογική προστασία της επιχειρηματικής καινοτομίας. Οι νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο αυτό είναι συνεχείς και σημαντικές, προερχόμενες συνήθως από το δίκαιο της ΕΕ, ενώ τα συγκεκριμένα θέματα απασχολούν διαρκώς και τη δικαστηριακή πράξη, ακριβώς γιατί  οι συναλλακτικές πρακτικές των επιχειρήσεων εξελίσσονται, με αποτέλεσμα να παράγεται νομολογία, η εξοικείωση με την οποία σε συστηματική βάση είναι απαραίτητη τόσο για τον έμπειρο όσο και για το νέο νομικό. Ως εκ τούτου, ο επιμορφωτικός χαρακτήρας του  σεμιναρίου και η  συμβολή του στη Διά Βίου Μάθηση προκύπτουν με ιδιαίτερη ενάργεια.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους, ασκούμενους, δικηγόρους, και γενικότερα σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την 15/10/2019. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής ή

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες(1,5 ECTS) Για περισσότερεςπληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να επισκεφτούν τηνιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ:

http://www.diaviou.auth.gr/programs/creative_enterprise_thess/

ή  να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
του Προγράμματος
Καθηγήτρια

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη
Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα
Νομική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

   Πανεπιστημιούπολη
   54124 Θεσσαλονίκη
   e-mail: [email protected]
   http://anti-corruption.law.auth.gr