Σεμινάριο επαγγελματικής επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος της Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ

«Συγκριτική διαχείριση  νομικών κειμένων του ελληνικού και του γερμανικού νομικού συστήματος»

Γενικός στόχος τoυ σεμιναρίου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δικηγόρων ή/και αποφοίτων Νομικών Σχολών που συνεργάζονται με φορείς/εταιρίες στο εξωτερικό ή/και  ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό.

Ειδικότερος στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης πρακτικών διαφορών μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού νομικού συστήματος αφετέρου. Αναπτύσσονται δεξιότητες διαχείρισης νομικών κειμένων  διαφορών που αφορούν το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης νομικών κειμένων στη γερμανική γλώσσα σχετικά με θέματα που αφορούν στη νομική μορφή εταιρειών, τη διεξαγωγή δίκης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και στο οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα

Το  σεμινάριο διαρκεί 25 ώρες. Προβλεπόμενη συνολική διάρκεια: 4 εβδομάδες  

Κόστος συμμετοχής: 200 Ε

Βεβαίωση συμμετοχής

 

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: Πε. 10. 04.2014 

 

Ανακοίνωση αποδοχής: Τρ. 15. 04.2014    

 

Έναρξη: Πε  08.05.2014

 

Πληροφορίες:        www.glossika.gr

• Γεωργία Κωνσταντίνου

τηλ. 2310-997923, email: [email protected]

• Ιωάννα Δουλιάκα

τηλ. 2310-997572, email: [email protected]