ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ε.Σ.ΔΙ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4548/2018 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του σε συνέχεια της συνεργασίας του με τη Διεύθυνση της Εθνικής Σχολής Δικαστών θα παρασχεθεί η δυνατότητα συμμετοχής δικηγόρων στο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών που διοργανώνει η Ε.Σ.ΔI. στις 24 και 25.1.2019 με θέμα: «Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4548/2018 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ».

Η πρόσκληση αφορά σε αριθμό τριάντα (30) συμμετοχόντων συναδέλφων. Σε περίπτωση υπέρβασης του άνω ορίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση για όλους τους συμμετέχοντες. 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό σεμινάριο να αποστείλουν μήνυμα στην  ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 23.1.2019 και ώρα 15.00′, με θέμα «Σεμινάριο Ε.Σ.ΔΙ.»

           Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                            Πέτρος Ε. Σαμαράς

 

Συνημμένα η πρόσκληση του σεμιναρίου.