Σεμινάρια σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων των Δικαστικών Αντιπροσώπων στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.