ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018
 
ΕΝΑΡΞΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2018
 
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2ος ΟΡΟΦΟΣ