ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Συνημμένο το πρόγραμμα των σεμιναρίων.