ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αποστέλλουμε τα συνημμένα, που αφορούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισήγηση σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών της ΕΣΔι.

Σημειώνεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων η Τετάρτη  20 Φεβρουαρίου 2019.