ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΑΚΩΝ

Συνημμένα τα σχεδιαγράμματα παραλαβής σάκων στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του δικαστικού μεγάρου.