Σ.τ.Ε: Ανάληψη σχετικών εν όψει της μετακίνησης – καταστροφής των δικογραφιών των αποφάσεων έτους 2013.

Συνημμένο το κείμενο της ανακοίνωσης.

Συνημμένα αρχεία: