Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΚΥΑ ΦΕΚ Β 5335/14.10.2022)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: