Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου (ΦΕΚ Β΄ 5874/19.11.2022)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: