ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ ΚΑΙ ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν.4038/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΘΗΝΑ, 12/4/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕΑΔ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο    Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ ΚΑΙ ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν.4038/12

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 4075/12 (ΦΕΚ 89/11-4-12) παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ ρύθμισης της ως 31/12/2011 ληξιπρόθεσμης οφειλής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:
α) εφάπαξ ή έως και 6 δόσεις με έκπτωση 100%
β) από 7 έως 10 δόσεις με έκπτωση 75%

Αίτηση για την υπαγωγή στην άνω ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί στον ΤΑΝ ως 30/4/2012, με την προυπόθεση να έχει καταβληθεί το 2011.

Για ρύθμιση οφειλής του έτους 2011 Δικηγόρων – Δικαστικών Επιμελητών ή οφειλής παλαιότερων ετών συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2011, ισχύουν οι πάγιες διατάξεις του Ν. 3863/10 καταβάλλοντας παράβολο 50 € (ως 36 δόσεις, 200 € η κατώτερη μηνιαία δόση κάθε Τομέα κλπ).

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και είτε έχουν εκπέσει από το δικαίωμα συνέχισης της προηγούμενης ρύθμισης είτε είναι συνεπείς, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ