ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 19 Ν. 3833/2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 24 Μαρτίου 2010
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 19 Ν. 3833/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/2010) παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης των υπέρ του Τ.Υ.Δ.Θ. καθυστερουμένων (οφειλόμενων) ασφαλιστικών εισφορών με δόσεις ως εξής:
•    Με έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών σε περίπτωση ΕΦΑΠΑΞ εξόφλησης του συνόλου της οφειλής
•    Με έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών σε περίπτωση εξόφλησης της οφειλής σε ΔΟΣΕΙΣ
Η ως άνω ρύθμιση είναι πάγια (δεν ορίζεται προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος)

Ο Προϊστάμενος του Τομέα
Ευστάθιος Αποστολίδης