ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Η.Β. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ – ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 παρ. 1Α ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013)

Σε συνέχεια της από 11/04/2022 αποφάσεως της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1Α του Ν. 4194/2013, γνωστοποιούμε ότι όσοι φοιτητές έχουν εγγραφεί σε Νομική Σχολή Πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου από 01/02/2020 (ημερομηνία υπογραφής συμφωνίας για αποχώρηση ΗΒ από Ε.Ε.), σε περίπτωση που μετά την αποφοίτησή τους και τη λήψη του πτυχίου τους επιθυμούν να εγγραφούν ως ασκούμενοι σε Μητρώο οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδος, πρέπει να ακολουθούν την διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων που ισχύει για κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι την διαδικασία ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) και όχι αυτή ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1Α του Ν. 4194/2013.