Ψήφισμα του Δ.Σ.Θ. με αφορμή την παραπομπή συναδέλφων σε Ποινικά Δικαστήρια

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δηλώνει την αντίθεση του με την ποινική δίωξη συναδέλφων ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι διώξεις σε βάρος δικηγόρων που ασκούν τα καθήκοντά τους, όποια αφορμή και αν έχουν, πλήττουν την ποιότητα της δικαιοσύνης της οποίας είμαστε λειτουργοί. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει προς όλες τις κατευθύνσεις και τους αρμόδιους φορείς ότι η ακώλυτη άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου αποτελεί θεμέλιο λίθο για μια δημοκρατία και δείγμα του νομικού και του ευρύτερου πολιτισμού μιας χώρας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

  Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

 Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                                             Χρήστος Ε. Βρίκος