Ψήφισμα του Δ.Σ.Θ. για την Οδηγία της ΕΕ για δυνατότητα παράτασης της εβδομαδιαίας εργασίας από 48 σε 65 ώρες

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2008

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΨΗΦΙΣΜΑ

 

 

Θέμα: Ψήφισμα του Δ.Σ.Θ. για την Οδηγία της ΕΕ για δυνατότητα παράτασης της εβδομαδιαίας εργασίας από 48 σε 65 ώρες

Η πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο κατέληξε τα ξημερώματα της 10ης Ιουνίου σε απόφαση περί ψήφισης νέας Οδηγίας για δυνατότητα παράτασης της εβδομαδιαίας εργασίας από 48 σε 65 ώρες. Η νέα προωθούμενη οδηγία αφού συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο και αποφασιστεί, θα διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τεθεί σε ισχύ τους προσεχείς μήνες, ενώ σύντομα θα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. Με την αναθεώρηση της υφιστάμενης οδηγίας για το χρόνο εργασίας στο όνομα της παγκοσμιοποίησης θα καταργηθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, αφού ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να καλεί τον μισθωτό για να συνάψει μαζί του ατομική σύμβαση εργασίας, ώστε να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω από το δεσμευτικό όριο της 48ωρης απασχόλησης εβδομαδιαίως. Δηλαδή, ο χρόνος εργασίας θα εξελιχτεί σε καθαρά ατομική υπόθεση του εργοδότη με τον εργαζόμενο, ο οποίος καθόλου δεν θα καλύπτεται από τις συλλογικές συμβάσεις με άμεσο αποτέλεσμα την πλήρη απορύθμιση του εργατικού δικαίου.  


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου του ΔΣΘ, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων, εκφράζει την ανησυχία του για την επιχειρούμενη ανατροπή της εργατικής νομοθεσίας με την ελαστικοποίηση του χρόνου απασχόλησης που θα νομιμοποιήσει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων και θα οδηγήσει στην ασιατοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διακηρύσσει την αντίθεσή του στην κατεδάφιση του Ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους, όπως εκδηλώνεται μάλιστα σε περίοδο τρομακτικών επιπτώσεων από την χρηματοπιστωτική και την επισιτιστική κρίση. Καλεί όλους τους συναρμόδιους να αντιταχθούν στην προώθηση και ψήφιση τέτοιας Οδηγίας από το Ευρωκοινοβούλιο.