Ψήφισμα γυναίκες 2020

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Διεθνής ημέρα γυναικών στις 8 Μαρτίου αποτελεί ένα σύμβολο του αγώνα των γυναικών για πλήρη και ουσιαστική ισότητα. Η επιλογή της ημέρας έγινε σε ανάμνηση της μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από τις εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη. Η καθιέρωσή της το 1910 έγινε στο πλαίσιο της Β΄ Διεθνούς μετά από πρόταση της Κλάρας Τσέτκιν. Παρά την πάροδο ενός αιώνα και πλέον και παρότι το γυναικείο κίνημα έχει κερδίσει το δικαίωμα ψήφου και τη νομική ισότητα με τους άνδρες, η ουσιαστική ανισότητα παραμένει και οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν θύματα καταπίεσης και σεξιστικής βίας. Παράλληλα, εμφανίζονται ξανά φορείς που αμφισβητούν το κατοχυρωμένο δικαίωμα στην έκτρωση και γενικά το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν κυριαρχικά για το σώμα και τη ζωή τους.

Η δικηγορία, η άσκηση της οποίας έχει γίνει ούτως ή άλλως δυσκολότερη την τελευταία δεκαετία, είναι ακόμα πιο δύσκολη για τις γυναίκες συναδέλφους οι οποίες καλούνται να εκπληρώσουν πολλαπλούς ρόλους από τους οποίους απορρέουν εμπόδια για την επαγγελματική τους πορεία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών στο επάγγελμα μειώνεται διαρκώς όσο μεγαλώνει η ηλικία τους, καθώς η πίεση της μητρότητας και της οικογένειας λειτουργεί ως ένα αόρατο δίχτυ αποκλεισμού. Καθοριστικό ρόλο σ’ αυτήν την εξέλιξη παίζει η έλλειψη της κρατικής μέριμνας, καθώς δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική πρόνοια ή βοήθεια για τις γυναίκες συναδέλφους, που αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν με ίδια μέσα την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. Το ποσό που παρέχει ο ΕΦΚΑ για τις εξετάσεις της εγκυμοσύνης και τη γέννα δεν ανταποκρίνεται διόλου στα πραγματικά έξοδα και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος που έχουν κατά το διάστημα της αναγκαστικής αποχής τους από την εργασία. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες συνάδελφοι αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις φαινόμενα υποτιμητικής συμπεριφοράς, καθώς και έλλειψη κατανόησης για εύλογα αιτήματα αναβολής που υποβάλλονται από κυοφορούσες ή λεχώνες συναδέλφους.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στηρίζει τον αγώνα των γυναικών για ουσιαστική ισότητα και το δικαίωμά τους να αποφασίζουν κυριαρχικά για το σώμα και τη ζωή τους. Στέκεται στο πλευρό των γυναικών συναδέλφων και των διεκδικήσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε πέρσι στο Πανελλήνιο συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες ψήφισμα το οποίο διεκδικούσε τη λήψη των παρακάτω μέτρων που θα επιτρέπουν στις γυναίκες να ασκούν τη δικηγορία σε καθεστώς αξιοπρέπειας και θα διαμορφώνουν ένα δίκτυο προστασίας τους, και έγινε δεκτό ομόφωνα. Τα άμεσα μέτρα, που αποτελούν πλέον αίτημα όλου του δικηγορικού σώματος της χώρας είναι:

– η επιδότηση από τον ΕΦΚΑ του εισοδήματος που χάνουν οι γυναίκες κατά το χρόνο της κύησης και έξι μήνες μετά τον τοκετό

– η πραγματική κάλυψη από τον ΕΦΚΑ των εξόδων του τοκετού.

– η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κατά το χρόνο της κύησης και έξι μήνες μετά τον τοκετό.
– η θεσμοθέτηση της εγκυμοσύνης και της λοχείας ως σπουδαίων λόγων αναβολής σε ΚΠΔ, ΚΠολΔ και ΚΔΔ.

Διεκδικούμε την άμεση νομοθέτηση και εφαρμογή των παραπάνω δίκαιων και αυτονόητων  μέτρων.