Ψήφισμα ΔΣΘ για το δημοψήφισμα της 5-7-2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

      ————————

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ              

        

     Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην συνεδρίασή του με αριθμό 96/30-6-2015 για το δημοψήφισμα της 5-7-2015, αποφάσισε τα εξής:

 

– Η προκήρυξη του δημοψηφίσματος κατ’ άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος για θέμα που δεν είναι ξεκάθαρο εάν είναι εθνικό ή δημοσιονομικό, θέτει σε αμφισβήτηση την νομιμότητα του δημοψηφίσματος.

 

– Η διενέργεια του δημοψηφίσματος εννέα (9) μόλις ημέρες μετά την προκήρυξή του, με αποτέλεσμα την σύντμηση των προθεσμιών και την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, θέτει σε αμφισβήτηση και την νομιμότητα της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος.

 

– Η διατύπωση του ερωτήματος στο ψηφοδέλτιο με τρόπο ασαφή, αφού ο πολίτης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα κείμενα που τίθενται στην κρίση του, δεν δίνει την δυνατότητα στον ψηφοφόρο να διαμορφώσει ορθά την επιλογή του.

 

– Η ανισομερής κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου στους υποστηρικτές του «ΝΑΙ» και του «ΟΧΙ», αποτελεί μία ακόμη παρεμπόδιση του ψηφοφόρου στο να διαμορφώσει ορθά την επιλογή του.

 

– Όλα τα παραπάνω όχι μόνο εντείνουν την αβεβαιότητα των ψηφοφόρων για την ορθή επιλογή τους, αλλά πολύ περισσότερο διχάζουν τους Έλληνες πολίτες, σε μία κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της χώρας μας.

 

Για τους παραπάνω λόγους, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί την κυβέρνηση να ματαιώσει το δημοψήφισμα και να υλοποιήσει την εντολή που έλαβε από τον Ελληνικό Λαό στις εκλογές της 25-1-2015, που είναι η παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ζώνη του Ευρώ.