ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΘ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την καταγγελία της σύμβασης συναδέλφισσας δικηγόρου, μέλους του Δ.Σ.Θ., η οποία απασχολούνταν σε δικηγορική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, λόγω απουσίας από την εργασία της εξαιτίας σοβαρής ασθένειας, για την οποία της είχε χορηγηθεί αναρρωτική άδεια από δύο δημόσια νοσοκομεία και είχε μάλιστα νοσηλευτεί για λίγες ημέρες στο ένα από αυτά. Επίσης, καταδικάζει την άρνηση καταβολής της αμοιβής της για τον αντίστοιχο μήνα, τόσο για το διάστημα που υποχρεώθηκε να απουσιάσει όσο και για το διάστημα που εργάστηκε κανονικά. Οι συνάδελφοι δικηγόροι που απασχολούνται σε άλλους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρίες ή τρίτους, ανεξαρτήτως του τυπικού χαρακτηρισμού της σύμβασής τους, πρέπει να απολαμβάνουν δικαίωμα σε αναρρωτική άδεια και σε καταβολή της αμοιβής τους για την περίοδο της ασθένειάς τους αντίστοιχα με τους απασχολούμενους σε άλλους κλάδους. Σε κάθε περίπτωση, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καταδικάζει τη στάση της εταιρείας, η οποία σε κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε την 09/12/2022 μπροστά από τα γραφεία της αρνήθηκε να συζητήσει τα αιτήματα για την επαναπρόσληψή της και την καταβολή των δεδουλευμένων της.

             Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας

 

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                           Χρήστος Ε. Βρίκος