Προθεσμία για την παράδοση των Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων έτους 2009

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2010ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανακοινώνεται στους κ.κ. συναδέλφους ότι η προθεσμία για την παράδοση των Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων έτους 2009:

1) Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και Τ.Ε.Α.Δ. και η έκδοση των σχετικών αποδείξεων από την Εθνική Τράπεζα, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι την 30.6.2010.

2) Για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (πρώην Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης) ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι την 31.5.2010.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσο διάστημα δεν καταβάλλονται οι εισφορές στον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (πρώην Τ.Π.Δ.Θ.) έτους 2009, αναστέλλεται η υγειονομική κάλυψη των ασφαλισμένων (δεν θα χορηγούνται παροχές).

Μετά τις ημερομηνίες αυτές, η παράδοση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2009 και στο Τ.Α.Ν.-Τ.Ε.Α.Δ. και στο Τ.Υ.Δ.Θ. είναι ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ.

 

 

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης