Προτάσεις προς τον κ. Πρόεδρο της Ολομέλειας

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
                               ———-
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

       
    Αρ. Πρωτ. 5245            Θεσσαλονίκη 23 Απριλίου 2010

    Προς
    κ. Δημήτριο Παξινό
    Δικηγόρο
    Πρόεδρο Δ.Σ.Α.
    Πρόεδρο Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
    Ακαδημίας 60
    ΑΘΗΝΑ

    Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
    Ενόψει σύγκλησης  της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τη Δευτέρα 26/04/2010, σας θέτω υπόψη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που λήφθηκε στη χθεσινή του συνεδρίαση (Αρ. Αποφ. 130/22-04-2010).
    Ειδικότερα:
    1 – Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, αναμένοντας τα πορίσματα των εργασιών της Ολομέλειας, να αναβάλει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέματα την «απελευθέρωση» και το «ασφαλιστικό» για τη Δευτέρα και την Τρίτη, 03 και 04 Μαΐου αντίστοιχα, καθώς και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων
    2 – Το Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδότησε να προτείνω στην Ολομέλεια την προκήρυξη Πανελλαδικής τριήμερης προειδοποιητικής αποχής (28/04, 29/04 και 30/04/2010) ως αντίδραση στα προωθούμενα μέτρα, ζητώντας:
    α) Σεβασμό της οργανωτικής αυτοτέλειας και της  υπόστασης των Δικηγορικών Συλλόγων ως Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της οικονομικής ανεξαρτησίας τους.   
    β) Αναγνώριση της αναγκαιότητας διατήρησης των λεγόμενων «διοικητικών περιορισμών» κατά την άσκηση του επαγγέλματος πανελλαδικά.
    γ) Διατήρηση της υποχρεωτικής παράστασης των δικηγόρων στις δικαιοπραξίες, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
    δ) Επανεξέταση της επιβολής ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες.
    ε) Αύξηση της ονομαστικής αξίας των τετραπλοτύπων  σε ποσοστό 40% με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού του παρακρατούμενου φόρου στο ύψος του 20%. Επέκταση του συστήματος αυτού και σε άλλες πράξεις (π.χ. συμβόλαια), ώστε να ενισχύονται τα δημόσια έσοδα και να διαφυλαχθεί ένα ελάχιστο αξιοπρεπές όριο διαβίωσης για τη δικηγορία  και να αποτραπούν φαινόμενα «κανιβαλικού ανταγωνισμού» μεταξύ των δικηγόρων
    στ) Καμία ρύθμιση που να αφορά τους δικηγόρους, είτε τώρα, είτε στο μέλλον, χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της Ολομέλειας και οι απόψεις του οικείου Υπουργού  Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    ζ) Όσον αφορά στο ασφαλιστικό, σε πρώτη φάση, θα πρέπει  να προειδοποιήσουμε ότι δε θα ανεχτούμε καμία συρρίκνωση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον, για κάθε δε ρύθμιση να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει και η κατηγορία των «νεοασφαλισμένων» (μετά την 01/01/1993) για την τύχη και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των οποίων δεν γίνεται μνεία στο οικείο νομοσχέδιο.
    Τέλος, στο διάστημα της αποχής να επιδιώξουμε συνάντηση με τους οικείους Υπουργούς (Οικονομίας και Οικονομικών, και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) προκειμένου να τους θέσουμε με επίταση τα προβλήματα αυτά και να αξιώσουμε να λάβουν ξεκάθαρες θέσεις.
    Παρακαλώ, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας να κληθούν άμεσα οι πιο πάνω Υπουργοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που θα είναι σε θέση να λάβουν θέση σε όλα αυτά τα ζητήματα και να δεσμευτούν.   
   
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Μανόλης Αν. Λαμτζιδης