Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 3.4.2020 έως και 10.4.2020.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο ΦΕΚ 

Συνημμένα αρχεία: