ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο έγγραφο