ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Με την επισυναπτόμενη με αρ. 6/19.1.2021 Συμπληρωματική Απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης τροποποιείται η προηγούμενη με αρ. 5/17.1.2021 Απόφασή του και πλέον ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 21-1-2021 έως και Δευτέρα 25-1-2021 και ώρα 06.00, κατ’ εφαρμογή της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/16.1.2021 ΚΥΑ, οι δίκες επί υποθέσεων ειδικών νόμων, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (υποθέσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και προστασίας της κατοικίας) και οι δίκες του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 θα εκδικάζονται κανονικά στον α’ βαθμό, με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων, με δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων και χωρίς να απαιτείται την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις θα εκδικασθούν χωρίς την εξέταση μάρτυρα.

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 6/19.1.2021 Συμπληρωματική Απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση