ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: