Πρόσληψη δύο Γραμματέων στα εκλογικά τμήματα των ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Γνωρίζουμε στους κ.κ. συναδέλφους ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62432/27.10.2010 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας, ορίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των ταυτόχρονων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 Νοεμβρίου 2010, δικαιολογείται η πρόσληψη δύο (2) Γραμματέων στα εκλογικά τμήματα των ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
    Επίσης σας γνωρίζουμε ότι τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν ανοικτά την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010, από ώρα 10 π.μ. έως 10 μ.μ., για την επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 543-451 και 2310 543-452.

    Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης            Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης