ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.