ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟN ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                   Θεσσαλονίκη, 03 Σεπτεμβρίου 2018

 

 

         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

        Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 5).

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 07.09.2018.

 

 

             Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                              Πέτρος Ε. Σαμαράς