Πρόσληψη ασκουμένων για άσκηση τεσσάρων μηνών στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών,
(3 για ΔΣΘ και 1 για Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης)
.
Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 18.8.2015.

            Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                         Χρήστος Ηρ. Ράπτης