ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ                  

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ              

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                 

 

Τσιμισκή 136

Τ.Κ. 54621 Θεσσαλονίκη                               

Προϊστάμενος: Δημήτριος Γρηγορούδης

Τηλ: 2310370581

Θεσσαλονίκη 02/11/2015

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Υπ΄ όψιν Κου Πουλτουρτζίδη Δαμιανού

 

 

 

                                                           

 

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Σας γνωστοποιούμε ότι για τις αιτήσεις που εκδίδονται πιστοποιητικά (καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων κ.λ.π.) ή αντίγραφα (αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων, αντίγραφα συμβολαίων κ.λ.π.) αυθημερόν, θα σας παρακαλούσαμε να προσκομίζετε τα απαιτούμενα από το νόμο προς επικόλληση ένσημα ΤΑ.Χ.ΔΙΚ (μεγαρόσημα). Το Κτηματολογικό Γραφείο δεν έχει προϋπολογισμό για αγορά εκ των προτέρων αυτών των ενσήμων και δεν δύναται να τα προμηθεύει.

Για το αναλυτικό κόστος των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και αντιγράφων μπορείτε να ανατρέξετε στον Οδηγό Συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία στη σελίδα 25.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε αίτηση που υπογράφεται από δικηγόρο επικολλάται παράσταση και τα απαιτούμενα μεγαρόσημα τα οποία  οποία επίσης πρέπει να προσκομίζονται  με ευθύνη του υπογράφοντα.

 

 

Με εκτίμηση

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δημήτριος Γρηγορούδης