ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: