Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηδη ενός υποψηφίου δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: