ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | Συζήτηση επί θεμάτων εισηγμένων εταιριών και θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς | 19 Νοεμβρίου 2021

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Πρόγραμμα

 

Χαιρετισμοί:

•  κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

•  κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

•  κ. Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

 

1η Ενότητα: «Εταιρική Διακυβέρνηση και ESG στις εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρίες»
Χαιρετισμός/Εισηγητική παρέμβαση 
κα Αναστασία Στάμου, Β΄ Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

Ομιλίες:             

•  κ. Άρης Γιαννόπουλος, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: « Το νέο θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης και η εφαρμογή του από τις εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρίες »

•  κα Ελένη Βώκου, Τμήμα Δημόσιων Προσφορών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για το ESG στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κανονισμός SFDR)»

Συντονιστής: κ. Γιάννης Σταύρου, Α΄ Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικός, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

 

2η Ενότητα: « Υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών»
Χαιρετισμός/Εισηγητική παρέμβαση
κ. Νικόλαος Κονταρούδης, Α΄ Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

Ομιλίες:              

•  κα Βασιλική Ανδρεσάκη, Τμήμα Ελέγχων Συναλλαγών,  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Θέματα ενημέρωσης για την υποχρέωση κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων των κατόχων προνομιακής πληροφόρησης από τις εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρίες»

•  κα Ελένη Γκλιάτα, Τμήμα  Διαρκούς Πληροφόρησης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών από τους εκδότες, υποχρεώσεις γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου και υποχρεώσεις περί δημοσίων προτάσεων»

•  κα Αναστασία Μαλτούδη, Δικηγόρος,  Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Προληπτική και Κατασταλτική Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» 

Συντονιστής: κ. Αστέρης Τσουκαλάς, Προϊστάμενος Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

Χορηγοί

 

 

Σημαντική σημείωση: Η είσοδος επιτρέπεται μόνον σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση). Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι απαραίτητη η επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών και η χρήση μάσκας από όλους. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων με φυσική παρουσία. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητα